پاپیه ماشه ، هنری قدیمی و ناشناخته در مورد تکنیک ساخت اشیا با استفاده از کاغذ

پاپیه ماشه هنری قدیمی اما ناشناخته است که نسبت به سایر هنرهای دستی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از افراد درباره تاریخچه و کار...

ادامه مطلب

نقش شیر در فرش ایرانی، نمادی برگرفته از تاریخ و فرهنگ این سرزمین

در این مقاله به بررسی نقش شیر در فرش ایرانی به عنوان نمادی برگرفته از تاریخ و فرهنگ این سرزمین پرداخته شده است.ریشه شکل‌گیری آن و ا...

ادامه مطلب